top of page

Resultaten

Stichting Leergeld Horst aan de Maas boekt elk jaar weer vooruitgang in het helpen van kinderen die hulp nodig hebben. In Horst zijn ongeveer 7.500 kinderen tussen de 4 en 18 jaar.

In 2015 vormde 4,5% daarvan een potentiële doelgroep. Dit zijn ongeveer 340 kinderen.

In 2017 was dit 5,3 % ongeveer 400 kinderen.

Dit is een overzicht van de zaken die Stichting Leergeld Horst aan de Maas heeft bereikt in de afgelopen jaren.

Landelijke cijfers van Leergeld Nederland:

Sinds 2008 is er een gemiddelde stijging in kinderarmoede van 12% naar 14%.

Leergeld is hiermee aan de slag gegaan en in 2016 heeft Stichting Leergeld landelijk 81.000 kinderen met lokale stichtingen geholpen. Ze hebben toen een doel gezet om in 2017 95.000 kinderen, in 2018 110.000 kinderen en in 2019 120.000 kinderen te helpen. Vooralsnog is dat doel glansrijk gehaald:

In 2017 zijn er 103.602 kinderen geholpen, in 2018 111.575 kinderen en het lijkt erop dat het doel van 2019 ook gehaald gaat worden. Landelijk heeft er van 2013 tot 2018 een enorme groei plaatsgevonden in het aantal kinderen dat is geholpen door Stichting Leergeld, van 47.000 kinderen naar 111.575 kinderen!

Door Corona is het aantal aanvragen in 2020 sterk teruggelopen. In 2021 is het eerste herstel alweer zichtbaar en de verwachting is dat in 2022, dit aantal dat van 2019 zal overstijgen

bottom of page