top of page

Hoe doen we dit?

Om het doel te bereiken gebruikt Stichting Leergeld een bijzondere werkwijze: De Leergeld Formule

Deze formule vormt het grootste deel van onze werkwijze en bestaat uit de volgende stappen:

Stap 1: Huisbezoek en inventarisatie

Als er om hulp gevraagd is wordt u thuis bezocht door een opgeleide en geïnformeerde intermediair. Zij voert een persoonlijk gesprek met u om te inventariseren welke specifieke hulp er nodig is. Ook wordt de financiële situatie getoetst zodat er zekerheid is dat de hulp rechtvaardig is voor u en uw gezin.

Stap 2: Bemiddeling

Met ouders of verzorgers wordt besproken wat de mogelijkheden zijn met de bestaande voorzieningen, vn gemeenten of andere organisaties. Vervolgens bieden wij met Leergeld ondersteuning bij het aanvragen van deze voorzieningen.

Ballet_1_RGB150dpi.jpg
Foto Fiets 04.jpg

Stap 3: Financieel vangnet

Als er geen bestaande voorzieningen zijn waarop in uw situatie een beroep op gedaan kan worden, of als deze niet toereikend zijn, kan Stichting Leergeld aanvullende hulp bieden in de vorm van giften of vergoeding aan clubs en scholen. Deze aanvullende hulp moet echter wel bijdragen aan de doelstelling van Stichting Leergeld: Het voorkomen van sociale uitsluiting en kinderen weer laten meedoen.

Stap 4: Follow-up en nazorg

Na alle hulp bij de aanvraag blijft Stichting Leergeld contact houden met de gezinnen die geholpen zijn. Afhankelijk van de situatie in die gezinnen is dit via een telefoontje of nog eens een huisbezoek. Samen handelen we alles af, zodat er verder niet meer zonder grote zorgen weer geleefd kan worden.

bottom of page