top of page
De leergeld formule

De Leergeld formule is een beproefd instrument om kinderen en jongeren effectief te kunnen ondersteunen voor activiteiten op het gebied van Onderwijs, Sport, Cultuur en Welzijn waardoor ze gewoon mee kunnen doen met anderen.

 

De Leergeld formule zorgt voor persoonlijk contact met gezinnen, biedt maatwerk voor ouders en kinderen en maakt optimaal gebruik van bestaande voorzieningen. In elke stap van de methode staat het individuele kind centraal en is meedoen het doel.

Foto Schoolreis 07.jpg

Hiernaast levert de methode, via het huisbezoek achter de voordeur, veel kennis op van de situatie in gezinnen en de zaken waar ze tegenaan lopen. Op basis hiervan kan Leergeld zaken signaleren en doorverwijzen naar de betreffende instanties.

 

Na afhandeling van de aanvragen die bij Leergeld binnenkomen, blijft het contact met de betreffende gezinnen doorgaans bestaan. Afhankelijk van de situatie varieert dit van een telefoontje tot een nieuw huisbezoek.

Foto Taekwondo 06.jpg

''Samen bereiken we het doel!"

"Nu meedoen is straks meetellen"

bottom of page